Specijalni tereti

Beotim MB Vam omogućava transport svih specijanih i gabaritnih tereta, odgovarajućom opremom do željene destinacije. Posedujemo hidraulične liftove, ručne paletare, kranove, male i velike dizalice za izvlačenje tereta, viljuškare, robote za stepenice...